Articulatio costovertebralis


Revizia stiintifica: Prof. Structurat in trei volume, primul cuprinde extremitatea cefalica, peretii trunchiului, membrele superioare si cele inferi- oare, cel de-al doilea contine organele interne si sistemul endocrin, iar cel de-al treilea, sistemul nervos central articulatio costovertebralis organele de simt.

Atlasul, realizat in conceptul de anatomic functionala raspunde unei cerinte stringente, a cadrelor medicale din toate specialitatile si a studentilor, de a avea un material documentar corespunzator, privind alcatuirea corpului uman.

introducere

Volumul II, care articulatio costovertebralis organele interne este alcatuit intr-o maniero originals, ele fi- ind prezentate topografic, asa cum le gasim in organism. Atit desenele, cit si Textul explicativ, realizate cu mare judiciozitate stiintifica, reliefeaza elementele anatomice cu aplicabilitate practica, omitind deliberat notiunile de balast anatomic descriptiv, nesemnificative pentru practica medicala.

Problematica anatomises este abbrdata diferentiat, acordindu-se un spatiu mai larg aspectelor prioritare anatomo-clinice, prezentindu-se sumar cele se- cundare si neglijindu-se cele lipsite de interes pentru clinician. Textul este cortcis, esen- tializat, constituind exact ceea ce trebuie sa cunoasca medicul.

Atlasul, prin continutul sau, demonstreaza cu succes ca anatomia clasicai se impunea a fi restructurato in raport cu cresterea masivo a volumului informational, prin selectarea judicioasa a elementelor ce trebuie insusite de catre student si medic.

artroza u psa lieky

Notiunile de anatomie pe viu, endoscopie, ana- tomie radiologica si aplicatiile medico-chirurgicale sporesc considerabil valoarea lucrarii, imprimindu-i, alaturi de continutul anatomic aplicativ-practic, un net caracter de origina- litate si certa competitivitate, in raport cu oricare din Articulatio costovertebralis costovertebralis prestigioase existence in in- treaga lume, dintre care citam Soboda-Becher, Sinelnicov, Toldt etc.

Aceasta, cu atit mai mult, cu cit Atlasul romanesc raspunde pe deplin cerintelor clinicienilor, care solicitor epu- rarea fondului anatomic de amanunte nesemnificative si insusirea door a acelor notiuni pe care practica medicaid' le impune. In acest context, volumul II al Atlasului este de un.

Din aceste motive considerom ca volumul II al Atlasului de Articulatio costovertebralis romanesc mar- cheaza un articulatio costovertebralis esential in evolutia gindirii anatomice romanesti, de la profesorul Fr.

Rainer pina in prezent, punind la indemina medicilor si studentilor un material asteptat de foarte multa vreme. Remarcam realizarea la cel mai inalt nivel artistic si stiintific a imaginilor desenate de Emil Patrascuta, cit si respectarea stricter a nomenclaturii internationale.

Controlul articulatio costovertebralis efectuat de Prof.

ca în boala articulațiilor engleze

Robacki, anatomist de prestigiu, elev al profesorului Fr. Rainer, sporeste valoarea lucrarii. Ifrim, Prof.

Cartilajele costale ale coastei fuzionează în arcul costal.

Articulatio costovertebralis, Prof. Ba- reliuc si Dr. Cerbulescu isi inscriu numele in analele medicinii romanesti, aducind o contributie meritorie la dezvoltarea anatomiei, stiinta indispensabilo practicorii medicinii si altor profesiuni la progresul medicinii si biologiei articulatio costovertebralis patria noastra, la indeplinirea poli- ticii demografice si sanitare a partidului, in centrul activitatii caruia sta grija fates de om.

Ham 11,11B K aHaTomitHecxoll npo6. Through its contents, MUM. CoikeptcaHne aT. Ttaca the Atlas shows successfully that the classical anatomy needs to be ycneunio Aoxa3a. Po6axit abt- Fr. Rainer, increases the pernaton capsule of the work.

ARTICULATIONES MEMBRI THORACICI • 1. ARTICULATIO ... - Kapcsolódó dokumentumok

Mcppnm, npo 1. Niculescu, M. Bareliuc, M. FIHxyaecKy, npoci. POPA ripocp. NOAH non A. Limita inferioara a. Segmentul cefalic al aparatului digestiv este insa alca- unde se indireopta de-a lungul marginei anterioare a cla- tuit si din organe ipereche, care sint deci dispuse de o vitulelor, spre anterior si medial, pins is muchia su- perioara a manubriullui sternal furca sternalaunde al- parte si alta a linieimediane.

șold trandafir în tratamentul articulațiilor

Acestea sint cele dou6 pe- rechi de glande salivare marl: glandele submandibulore catuieste limit° inferioara a fosei jugulare. Organele care articulatio costovertebralis iportiunea cefalica a alboratu- glandele parotide, care dau nurnele lor regiunii respec- tive.

Structurat in trei volume, primul cuprinde extremitatea cefalica, peretii trunchiului, membrele superioare si cele inferioare, cel de-al doilea contine organele interne si sistemul endocrin, iar cel de-al treilea, sistemul nervos central si organele de simt. Atlasul, realizat in conceptul de anatomic functionala raspunde unei cerinte stringente, a cadrelor medicale din toate articulatio costovertebralis si a studentilor, de a avea un material documentar corespunzator, privind alcatuirea corpului uman. Volumul II, care cuprinde organele interne este alcatuit intr-o maniero originals, ele fiind prezentate topografic, asa cum le gasim in organism. Atit desenele, cit si Textul explicativ, realizate cu mare judiciozitate stiintifica, reliefeaza elementele anatomice cu aplicabilitate practica, omitind deliberat notiunile de balast anatomic descriptiv, nesemnificative pentru practica medicala.